φωταψία

φωταψία
η, ΝΜ
άπλετος φωτισμός, φωταγώγηση, φωτοχυσία.
[ΕΤΥΜΟΛ. < φωτ(ο)-* + -αψία (< -άπτης < ἅπτω «αγγίζω, ανάβω»), πρβλ. λυχν-αψία, χειρ-αψία].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • φωταψία — η η φωταγώγηση (βλ. λ.) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • έξαψη — η (AM ἔξαψις) [εξάπτω] 1. θέρμανση, καύση («τυρὸς σιτίων ἔξαψιν ποιήσει», Ιπποκρ.) 2. ένταση, διέγερση, αγανάκτηση («έξαψη τών παθών») νεοελλ. ιατρ. αίσθημα θερμότητας στο πρόσωπο που έρχεται απότομα και παροδικά και συνοδεύεται από ερυθρότητα… …   Dictionary of Greek

  • κατάλαμψις — κατάλαμψις, ἡ (Α) [καταλάμπω] 1. το να μεταδίδει κάτι μεγάλη λάμψη 2. φωτισμός, φωταγωγία, φωταψία …   Dictionary of Greek

  • καταφωτισμός — καταφωτισμός, ὁ (Α) [καταφωτίζω] άφθονος φωτισμός, φωταψία …   Dictionary of Greek

  • κηραψία — και κεραψία, ἡ (Μ) το άναμμα κεριών, η φωταψία. [ΕΤΥΜΟΛ. < κηρός + αψία (< ἅπτω «ανάβω»), πρβλ. λυχν αψία, φωτ αψία] …   Dictionary of Greek

  • ντονανμάς — και ντουνανμάς και ντουναλμάς, ο (Μ ντονανμάς και ντουνανμάς και ντουναλμάς) 1. στόλος 2. φωταψία, δημόσιος πανηγυρισμός. [ΕΤΥΜΟΛ. < τουρκ. donanma] …   Dictionary of Greek

  • φως — Ημερήσια ελληνική εφημερίδα του Καΐρου, που ιδρύθηκε το 1903 και εκδίδεται μέχρι σήμερα. Ιδρυτής και πρώτος διευθυντής ο Στ. Ευσταθιάδης. Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε εβδομαδιαία εφημερίδα στο Αγρίνιο (1927 35) με ιδρυτή τον Μ. Τζάνη. * * * ωτός …   Dictionary of Greek

  • φωτοχυσία — η, ΝΜΑ πλημμύρα φωτός, φωταψία. [ΕΤΥΜΟΛ. < φωτ(ο) * + χυσία (< χυτης < χέω)] …   Dictionary of Greek

  • φωταγώγηση — η φωτοχυσία, φωταψία, φωτισμός με πολλά φώτα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • φωτοχυσία — η η πλημμύρα φωτός, η φωταγώγηση, η φωταψία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”